Το AcroFlex είναι ένα δυναμικό μάθημα στοχευμένης και εντατικής βελτίωσης της ισορροπίας και της ευλυγισίας μας, μέσω ακροβατικών συνασκήσεων και διατάσεων, μείξη ακροβατικών εδάφους, yoga, χορού και ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η αφύπνιση του νευρικού και μυϊκού συστήματος, η σωστή δόμηση του σώματος, η βελτίωση της ευκαμψίας, της δύναμης και των αντανακλαστικών, αλλά και η προαγωγή του ομαδικού πνεύματος με απώτερο σκοπό την επίτευξη των ασκήσεων. Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει προθέρμανση του σώματος, ασκήσεις ενδυνάμωσης, έντονο stretching σε ζευγάρια, ομαδικές ασκήσεις σε συνδυασμούς δύο ή παραπάνω ατόμων, ακροβατικές στηρίξεις/σηκώματα/πτώσεις/ασκήσεις ισορροπίας και αποθεραπεία. 
Αποδεχόμαστε τις ομοιότητες και τις διαφορές μας, επιδιώκοντας την άριστη συνεργασία μεταξύ μας. Ξεπερνάμε τον φόβο του ύψους και μαθαίνουμε να στηριζόμαστε σε κάποιον άλλο πέρα από τον εαυτό μας. Λέξεις και έννοιες που χαρακτηριζουντο AcroFlex: ομαδικότητα - συνεργασία - κοινός στόχος - αλληλοβοήθεια.                           Το AcroFlex απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα. Οι ασκήσεις προσαρμοζονται ανάλογα με το επίπεδο δύναμης και ευλυγισίας του καθενός. 
ALL LEVELS. Με την Ελευθερία Κέντρου. Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα. 
Drop in: 10€